januari 20, 2016

Starta egen verkstad

Av admin

Att reparera och fixa med bilar är ett av våra mer klassiska och gedigna yrken. Trots att åren går och bilarna blir mer och mer avancerade finns det ingenting som tyder på att bilverkstäderna inte kommer att behövas – folk har helt enkelt ett konstant behov av att reparera och få hjälp med sina bilar. Att starta en bilverkstad kan vara bra business, men för att få det att rulla bör man planera noggrant innan man sätter igång.

Först och främst bör man såklart se över om behovet finns – om man planerar att starta sin verksamhet i ett litet bostadsområde där det redan finns andra verkstäder kanske man bör fundera ett extra varv. Att hitta rätt lokal är naturligtvis också viktigt – dels bör den ligga tillgängligt för dina kunder, och dels bör själva lokalen fylla vissa funktioner, som till exempel fungerande avrinningssystem och liknande.

En mycket viktig detalj att beakta är att bilverkstäder räknas som miljöfarlig verksamhet, eftersom det finns risk för utsläpp av olja och andra miljöfarliga kemikalier. Man bör därför vara väl inläst på de lagar och regler som berör en miljöfarlig verksamhet – du som har startat verkstaden är också ansvarig för att se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för miljöfarliga verksamheter.

När man väl har kommit så långt så att man har ordnat allt pappersarbete bör man börja kika på vilka verktyg och maskiner som kommer att behövas. Det enklaste brukar vara att vända sig till en leverantör som både säljer och installerar verkstadsutrustning.