juli 19, 2015

Så byter du olja och filter

Av admin

En bilmotor mår bra av täta oljebyten. Oljans uppgift är ju bland annat att ta hand om föroreningar. Många av dessa föroreningar finns svävande i oljan, och om dessa föroreningar blir för många så mår motorn mindre bra.

För att byta oljefilter behöver man ett nytt filter plus ny olja. Filtret kan köpas hos återförsäljare eller försäljningsställe för bildelar. Första gången man byter filter behöver man också skaffa ett speciellt verktyg för att få bort det gamla filtret. Filtret sitter gängat i motorn, och kan vara svårt att få bort utan verktyg. Det är också bra att använda verktyget vid montering av det nya filtret. Det finns generella verktyg som passar till olika bilar.
Steg ett är att tömma motorn på den gamla oljan. Oljan bör vara varm, på vintern måste man varmköra bilen före byte. Den gamla oljan måste samlas upp för återvinning. På de flesta gör-det-själv finns en plats med återvinning.

Med bilen på en smörjgrop eller motsvarande (med återvinning) öppnas oljetråget bottenplugg, och oljan kan rinna ur i återvinningstratten. Det tar en stund. Oljefiltret lossas därefter med hjälp av verktyget och läggs i rätt deponi. Gör rent runt oljefiltrets plats, montera nytt oljefilter. Oljetrågets bottenplugg monteras efter rengöring och ny olja fylls på. Oljemängden framgår av handboken.