juli 12, 2015

Så byter du däck på din bil

Av admin

Många bilägare har aldrig bytt ett hjul, och om man får en punktering mitt i natten när det regnar ligger paniken nära.

Steg ett är förstås att få bort bilen från vägbanan, helst till en parkeringsplats. Det är sällan ett däck töms direkt, utan man kan oftast köra sakta till ett ställe där bilen är ur vägen.
När bilen står säkert är första åtgärden att plocka fram instruktionsboken. Där står beskrivet var man hittar domkraft, reservhjul och verktyg. Många bilar i dag har inget reservhjul, utan på reservhjulets plats finns en behållare med tätningsmedel, som kan täta däcket fram till en verkstad.

Om det nu finns ett reservhjul:

  • Alla passagerare lämnar bilen. Det är inte lämpligt att de är kvar i bilen när den lyfts upp.
  • Börja med att hitta verktyget för att lossa hjulbultarna. Lossa alla bultar, vanligen 4-5 st, ett par varv.
  • Plocka fram domkraften. Kontrollera noga i handboken hur domkraften skall sättas under bilen. Kontrollera att marken under domkraften är ”stadig”.
  • Hissa upp bilen. Det punkterade hjulet skall ha typ 10 cm fritt under sig.
  • Lossa bultarna helt, ta bort hjulet, montera reservhjulet
  • Bultarna till hjulet dras först för hand, sedan lite lätt med verktyget.
  • Hissa ner bilen och dra bultarna ordentligt när hjulet är helt nere.