juni 5, 2015

Rally

Av admin

Rally tillhör en av de mest populära disciplinerna inom bilsporten, men skiljer sig från många andra discipliner i det avseende av rally inte körs på bana utan på vanliga vägar, som ofta är både krokiga och trånga.


Termen rally användes troligen första gången i samband med det första Monte Carlo-rallyt i januari 1911. Dock kördes rallyliknande tävlingar redan under 1890-talet i Frankrike.

Under mellankrigstiden bredde rally ut sig över Europa, framför allt så blev det populärt med olika former av tävlingar i Alperna. Under 1930-talet började även det brittiska RAC-rallyt köras, som än idag är en av världens främsta tävlingar.

Efter andra världskriget och framför allt 1950-talet var något av en guldålder för rally eftersom en rad kända tävlingar började köras under den här perioden, bland annat Lissabon-rallyt, Svenska rallyt, Finska rallyt och Akropolis-rallyt, tävlingar som idag är en del av världsmästerskapet i rally.

1970-talet är också ett viktigt årtionde i rallyhistorien, framför allt eftersom det var under det här årtiondet som rallysporten fick en egen VM-serie. Dessutom började det berömda Dakarrallyt köras i slutet av samma årtionde.

Idag fortsätter rallysporten att stå sig stark. För närvarande omfattar VM-serien 13 olika tävlingar och bland annat då Svenska rallyt, som körs i mitten av februari varje år.