januari 15, 2016

Hålla bilen i bra skick

Av admin

shutterstock_306985286

Allt för många bilägare spenderar för lite tid på att underhålla bilen, detta är en kombination av saker som man kan göra själv och faktiskt låta yrkeskunniga personer se över bilen genom service.

Lär känna bilen

Det första steget till att hålla sin bil i bra skick är att lära sig om den. Detta är något man i första hand kan göra genom att läsa handboken, den innehåller väldigt bra information om den specifika modellen man har. Garaget.org har ett mycket stort forum där bilintresserade samlas. Men det kan även vara värt att söka på en modell på nätet för att lära sig mer om eventuellt vanliga problem som andra har haft. Här finns det säkert även tips om hur man kan handskas med dessa på ett bra sätt.

Rekommenderade serviceintervall

Alla bilar kommer med rekommendationer från tillverkaren att den bör underhållas med jämna intervall. Detta anges ofta i både tid och antal mil. Om man inte kör bilen ofta eller långt behöver man mest troligt bara följa den rekommenderade tiden, men om bilen används ofta är det bättre att lämna in den efter rekommenderade antal mil. Många bilmärken har specifika verkstäder där man kan lämna in dem.

Hålla den ren

Att hålla bilen ren gör man inte bara för att den ska se snygg ut, när den är smutsig kan det vara svårare att lägga märke till skador på det yttre, och har man otur kan dessa orsaka större problem ju längre man väntar. Korrosion är ett vanligt resultat av en bil som inte underhållits tillräckligt under åren.

Kontrollera vätskorna

Bilar förlitar sig på en antal olika vätskor för att fungera så bra som möjligt, när några av dessa vätskor sjunker under en viss nivå kan det börja innebära problem för bilen. Se därför till att hålla kolla på saker som motorolja och kylarvätska.